EBG Play: Coops väg mot ett centraliserat inköp

2013-03-05 19.13.16

Nämn det företag eller den organisation som inte vill veta på vad och till vem företagets eller organisationens spend går? Att beslut fattas som ligger i linje med denna önskan är heller inget nytt - men desto mer sällan hörs de goda exempel där ett företag eller en organisation lyckats ta ett förändringsinitiativ och drivit igenom det i verklig verksamhetsutveckling och beteendeförändring över tid. Ett svar på varför det är så kan vara Claes Stenfeldts svar en bit in i nedan intervju. Då … [Read more...]